Strona główna | Prezentacja prac | Notka Biograficzna | Kontakt

NOTKA BIOGRAFICZNA

Urodzony 20 czerwca 1953 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się reklamą, plakatem, grafiką komputerową, a nawet scenografią. Ale przede wszystkim malarstwem olejnym. Wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju. Prace w kolekcjach prywatnych w Kanadzie, Niemczech, Polsce, USA.

Od roku 1997 na stale współpracuje z Krystianem Gałuszką będąc współtwórcą od strony plastycznej jego ostatnich pięciu książek. Razem zorganizowali sześć tzw. wernisaży poetyckich wystawionych w głównych miastach aglomeracji górnośląskiej.

Malarstwo Piotra Pilawy jest jak podróż do świata baśni, który skrywa się za oknem, ale i również ukryty jest w tęsknotach do świata dzieciństwa. Nie do realnego świata dzieciństwa, ale do wyobrażeń o nim. Pomimo bardzo oszczędnej palety kolorów, a i zawężonej tematyki, jest to świat nad wyraz wciągający i frapujący. Artystę często określa się dość nieszczęśliwie jako śląskiego pejzażystę. I o ile rozumiemy przez to fragment, szczegół urbanizacyjny przestrzeni miejskiej (wejście do einfahrtu, część podwórka, fragment elewacji itp.) to faktycznie, Piotr Pilawa jest pejzażystą śląskiego miasta. Jednak skupia się on nie na architekturze, a na klimacie. Na swych płótnach kreuje nastrój, wydobywając sacrum ze zdawałoby się prozaicznych, a momentami nawet brzydkich widoków. Niczym motyw przewodni pojawiają się w jego obrazach bawiące się dzieci, podwórkowe koty czy psy, miejskie ptaki, czy bajeczne stworki jakby żywcem przywędrowały ze świata bajek. Magia i tajemniczość miejsc codziennych wyłania się z obrazów artysty, uświadamiając oglądającemu, że żyje w miejscu szczególnym. Że po prostu jest częścią pięknej i dobrej rzeczywistości.

GP czyli Gazeta Plakatowa

Pierwszy numer "Gazety Plakatowej" ukazał się w październiku 2003 roku, będąc naturalną kontynuacją, czy może dopełnieniem, dotychczasowych działań artystycznych Piotra Pilawy i Krystiana Gałuszki (http://www.gall.priv.pl). Obecna współpraca zaczęła się w roku 1997 i polegała na organizacji imprez plastyczno - literackich zwanych ramowo "Wernisażami Poetyckimi", organizowanymi na terenie miast górnego śląska. "GP" łączy w sobie idee komunikatu plastycznego i literackiego. Z jednej strony anonsuje indywidualne poczynania twórcze autorów tworzących spółkę autorską Gałuszka-Pilawa, z drugiej - sama w sobie jest autonomicznym dziełem artystycznym. W zamierzeniach "GP" posiada charakter nieperiodyczny i będzie prezentowała na bieżąco dokonania artystyczne w/w autorów, którzy mają nadzieję, iż omawiane przedsięwzięcie artystyczne jest szansą na poszerzenie horyzontów mentalnych mieszkańców "Utraque Silesia". Docelowo gazeta adresowana jest przede wszystkim do mieszkańców śląska. ("Ale nie przesadzajmy" - dodają po krótkiej chwili namysłu autorzy). Trudu wydawniczego podjęła się oficyna wydawnicza Adam Schramp Press Ltd., która dziękuje dotychczasowym sponsorom uczestniczącym w tym nietypowym przedsięwzięciu edytorskim.

  Autor prac: Piotr Pilawa   Copyright © 2004- www.PiotrPilawa.pl   Wszelkie prawa zastrzeżone.   Hosting: DualHost.pl